RAAK AAN

-------------------------------------------------------------------------------------------

RAAK AAN!
contact maken is een kunst

Initiatief en organisatie:
Mathilde Kuper & Stichting BCOM
www.dekaart.nl & www.stichtingbcom.nl

Organisatie en doelstellingen
BCOM organiseert kunstzinnige en culturele evenementen ter verbetering van de leefbaarheid in Den Haag. Om de doelstellingen van stichting BCOM te bereiken worden onder andere inspirerende en vernieuwende projecten van kunstenaars uit de wijk ondersteund (Regentesse en Valkenboskwartier). Zo ook RAAK AAN! een initiatief van beeldend kunstenares Mathilde Kuper. RAAK AAN! wordt uitgevoerd door de kunstenares in samenwerking met stichting BCOM, waarbij de stichting vol overtuiging de rol op zich neemt als rechtspersoon en haar kennis en netwerk ter beschikking stelt. Bovendien blijft stichting BCOM nauw betrokken gedurende het hele proces van voorbereiding en uitvoering.

RAAK AAN! wordt een op het oog klassieke tentoonstelling van schilderijen, drukwerk en objecten, maar met een bijzondere doelstelling. Bezoekers komen om te kijken Ën om te voelen. Je wordt uitgenodigd om de kunstwerken aan te raken en te onderzoeken met je handen. Je wordt uitgenodigd om contact te maken.

Waarom dit project?
Het idee voor dit project is ontstaan tijdens het kijken naar spelende kinderen op een plein. Hoe jonger de kinderen hoe makkelijker contact wordt gelegd, naarmate ze wat ouder zijn, voel je grenzen tussen verschillende groepjes en de meeste moeders zitten alleen op een bankje of naast een goede bekende. Deze voelbaarheid van de grenzen en de behoefte aan contact te maken bewoog beeldend kunstenares Mathilde Kuper ertoe een expositie te organiseren in Galerie BCOM met kunstwerken die je mag aanraken. Niet kunstwerken die je aan kunt raken omdat ze ervoor gemaakt zijn, nee het zijn klassieke kunstwerken waar je normaal af moet blijven. Maar tijdens deze expositie mag je ze juist aanraken en onderzoeken met je handen. Om zo het spel van de innerlijke grenzen ìzal ik contact maken ja of neeî te ervaren en het onbekende te benaderen. Dit voelen, aanraken en contact maken met de kunstwerken, met iets wat nieuw voor je is en onbekend, geeft een bijzondere ervaring. Het opent een wereld in jezelf en naar buiten. En resulteert in een opener communicatie over en weer tussen jou en de omgeving en daarmee ook tussen mensen.

Met wie maken we contact?
Het is de bedoeling zoveel mogelijk mensen deze bijzondere ervaring gratis aan te bieden. Daarom is een groot onderdeel van het project het actief uitnodigen en ontvangen van groepen in de expositie.

Met actief uitnodigen wordt bedoeld dat via alle kanalen (post, email, telefoon en persoonlijk contact) groepen van alle soorten achtergronden, opleiding en leeftijd worden benaderd. Denk aan bejaarden, huisvrouwen, allochtonen, scholieren, kinderen met een leerprobleem, religieuze groepen, sportclubs, ambtenaren, etc. Ook zullen gericht groepen blinden en slechtzienden worden uitgenodigd.

Daarnaast wordt gebruik gemaakt van de pers om het project zoveel mogelijk bekendheid te geven. Zodat ook individuen deze ervaring kunnen meemaken. Daarom is de expositie ook op zaterdag en zondagmiddag open voor individueel en onaangekondigd bezoek.

Om nog meer mensen te bereiken zal na de vaste expositie van twee maanden met een deel van de kunstwerken een mobiele expositie gemaakt worden, zodat RAAK AAN! op locatie kan komen. Dit is bedoeld om minder mobiele mensen te bereiken, zoals anders validen of ouderen. Maar ook om op ongebruikelijke locaties de kunstwerken uit te stallen. Bijvoorbeeld in de overdekte wintertuin van verzorgingsflat Jonker Frans, in de Agnes kerk of de bibliotheek. Momenteel zijn we in overleg over de locaties. In de maand juli zullen 6 van deze mobiele tentoonstellingen plaatsvinden.

Resultaten
De bezoekers of liever gezegd onderzoekers zullen afhankelijk van hun kennis, ervaring, achtergrond en karakter verschillend reageren op de interactie met de kunstwerken. Omdat door het aanraken dit niet beperkt blijft tot kijken, maar zichtbaar wordt in handelen, zijn de verschillen tussen mensen ter plekke te zien. En zo vindt er een bijzondere culturele uitwisseling plaats.

Om deze verschillen zichtbaar te maken worden er fotoís gemaakt. Fotoís van de reacties en fotoís van de veranderingen aan de kunstwerken als het gevolg van aanraking. Deze fotoís worden direct deel van het project, door ze digitaal te tonen op een beeldscherm in de etalage. Deze installatie zal de hele dag draaien, zodat passerende wandelaars attent worden gemaakt op deze bijzondere kunstbeleving.

Natuurlijk zijn de reacties en resultaten op veel meer manieren vast te leggen dan fotoís. Daarom willen we naast deze fotoís ook een andere tastbare evaluatie. Hoe of wat dat gaat zijn, gaat bepaald worden door een groep studenten van de Haagse Hogeschool die van ons de opdracht krijgen om dit project op een passende manier te evalueren. Uiteraard worden de studenten hierin begeleid.

Uitvoering en tijdsplanning
De verantwoordelijkheid voor de uitvoering van het project ligt in handen van beeldend kunstenares Mathilde Kuper. Zij zal een groot organisatorisch deel op zich nemen, met name het regelwerk, contact leggen, afspraken maken en uitnodigen van de bezoekers. Op allerlei fronten wordt echter samengewerkt.

Kunstenaars uit Segbroek zijn uitgenodigd een kunstwerk dat aangeraakt mag worden te ¥exposeren¥. Een uitnodiging die hun innerlijke grenzen in beweging zet! 22 kunstenaars zijn vol enthousiasme op deze uitnodiging ingegaan en sommige vinden het project zo inspirerend dat ze er nieuw werk voor maken (zie bijlage). De inrichting, opening en het drukwerk wordt in samenwerking met professionals uitgevoerd. Voor het ontvangen van de groepen en het openstellen van de expositie wordt een beroep gedaan op vrijwilligers.

Haagse Hogeschool
De evaluatie van dit project word uitgevoerd door Edward, Pavan, Alex, Jesse en Faruk, 5 studenten van de Haagse Hogeschool richting Culturele en Maatschappelijke vorming.

RAAK AAN! opent haar deuren en jouw grenzen op donderdag 24 april 2008 om 16.30 uur!

Galerie BCOM
Weimarstraat 24 a
Open: zaterdag en zondag van 13.00 - 17.00 uur tot 23 juni
De hele week, het weekend en ís avonds op afspraak: info@dekaart.nl / 06-41821033
www.dekaart.nl & www.stichtingbcom.nl

Deelnemende kunstenaars
Anouk Hagenvoort; www.anoukhagenvoort.galerie.nl
Mathilde Kuper; www.dekaart.nl
Jojanneke Postma
Zanne Zwart; www.kunstjuf.nl
Marie Serraris; www.marieserraris.nl
Marjorie Jacobs
Randolph John Schwidder; www.rjschwidder-artscape.com
Conny de Jonge
Pauline Hoeboer; www.phoeboer.nl
Chris de Vis; www.chrisdevis.nl
Willem Wieringa; www.wwieringa.nl
Elly Poldervaart
Sylvia Pillen
Smitty
Fred Scholte
Fenneke Weltevrede
Thecla Jorna; www.theclaruimte.nl
Peter Waltman; www.keramischatelier.nl
Lidy van Beurden
Mieke van Nieukerken
Laura van Eeden
Batya van Brakel www.kleurkunst.nl
Jan Nieuwenhuysen www.nieuwenhuysen.nl
Marieke Cordesius www.mariekecordesius.nl
Sylvester Laterveer
Emiel van der Beek

-------------------------------------------------------------------------------------------