HOME
-------------------------------------------------------------------------------------------
 Doelstellingen van stichting BCOM
Het organiseren van kunstzinnige en culturele evenementen ter verbetering van de leefbaarheid in Den Haag, in het bijzonder de wijk De Regentes / Valkenbos. Het bevorderen van de bewonersparticipatie in het stadsdeel Segbroek. Het verbeteren van het investeringsklimaat in de Weimarstraat en de directe omgeving.
BCOM richt haar activiteiten op een overzichtelijk gebied in de wijk de Regentes, namelijk tussen de Koningin Emmakade / Loosduinseweg / Regentesselaan en Laan van Meerdervoort.

Het organiseren van kunstzinnige en culturele evenementen ter verbetering van de leefbaarheid in Den Haag, in het bijzonder de wijk De Regentes / Valkenbos. Het bevorderen van de bewonersparticipatie in het stadsdeel Segbroek. Het verbeteren van het investeringsklimaat in de Weimarstraat en de directe omgeving.
BCOM richt haar activiteiten op een overzichtelijk gebied in de wijk de Regentes, namelijk tussen de Koningin Emmakade / Loosduinseweg / Regentesselaan en Laan van Meerdervoort.
-------------------------------------------------------------------------------------------
Kernactiviteiten
Om de doelstellingen van stichting BCOM te bereiken worden de volgende activiteiten ondernomen:Ontwikkelen van nieuwe vormen van organisatie, ruimte en financiering o.a. door middel van denktanks, initiëren en inspireren van vernieuwende projecten, organiseren van, en het communiceren met de directe omgeving, organisaties en gemeentelijke diensten.
Scouten van jong creatief talent, en enthousiaste ondernemers die in het grotendeels vergane winkelgebied een plek willen innemen met kwalitatief goede, aan kunst en cultuur gerelateerde, activiteiten en producten.
-------------------------------------------------------------------------------------------
Voorgeschiedenis Van COM naar BCOM

Januari 2002

Een grote verscheidenheid aan buurtbewoners (tussen Franklinstraat en Suezkade) kwamen bijeen, om constructieve oplossingen te zoeken voor enorm heftige sociaal maatschappelijk en culturele problemen in hun directe omgeving.
Door nauwe samenwerking met meerdere gemeentelijke diensten van het stadsdeel Segbroek, werden er binnen een jaar een aantal, al jaren slepende, problemen opgelost, waardoor de rust weerkeerde in dit gebied, alsook de cohesie in de buurt. De buurtbewoners leverden hieraan een essentiële bijdrage.

Maart 2002
De buurtbewoners vonden het zinvol en ook boeiend om elkaar te blijven ontmoeten, en ging onder de naam COM (Compassie, cOmmunicatie, coMmitment) door.
COM kwam gemiddeld een maal per maand bij elkaar en er ontstonden meerdere werkgroepen. Een van deze werkgroepen ging zich buigen over de toen al minstens zo ernstige situatie in de Weimarstraat.
Een kleine kernschets: Ondanks de grootscheepse renovatie van vele gevels en vernieuwing van de bestrating en verlichting, kent de winkelstraat veel leegstand en kwalitatief slechte winkels. Nieuwe winkeliers / huurders houden het vaak niet lang uit. Huurders vertrekken met de noorderzon met achterlating van een huurschuld. Verhuurders / eigenaren laten hun panden steeds vaker zelfs liever leeg staan (sociale economische roofbouw).
Leegstand en verloedering trekken verkeerde mensen aan, zodat er geregeld prostituees, zwervers en dealers te vinden zijn. Deze laatste situatie is gelukkig grotendeels gewijzigd, doordat het stadsdeel hier prioriteit een van maakte, mede doordat COM een vergrootglas plaatste op dit gebied.


2003
Werkgroep Weimar maakt een mindmap over de gehele wijk de Regentes en krijgt inspirerende ondersteuning van een adviseur uit Rotterdam. Van hieruit ontstaat een nieuwe visie: Kop van Weimar.
Mei 2003: Oprichting stichting B
COM (Buurt Cultuur Ontwikkelings Maatschappij) Regentes.
-------------------------------------------------------------------------------------------
Mensen in BCOM
De initiators van COM en BCOM zijn enkele bewoners uit de wijk de Regentes, die zich regelmatig laat adviseren, inspireren en stimuleren door allerlei soorten mensen uit verschillende disciplines, met specifieke expertise op uiteenlopende terreinen.
Communicatie vindt plaats met een breed scala aan buurtorganisaties, verschillende diensten van stadsdeel Segbroek en de stad Den Haag, wethouders, kunst en cultuurinstellingen, kinder-en jongerenwerk Segbroek.

Daarnaast is er bijna dagelijks contact met buurtbewoners voor de draagkracht.
-------------------------------------------------------------------------------------------
Successen
Thematisering winkelgebied kop van Weimar
De traditionele winkelfunctie van het bedoelde deel van de Weimarstraat is achterhaald. De schaalvergroting en specialisatie hebben tal van winkeliers hun functie ontnomen en hun broodwinning onmogelijk gemaakt op deze plek. De winkeliers, die wel hun detailhandelsfunctie kunnen uitoefenen, doen dit bij gratie van hun specialisatie en hun persoonlijke kwaliteiten.
Het thema kunst- en cultuur van de Kop van Weimar is niet nieuw, wel nieuw is BCOM met haar ideeën, ervaring en netwerken. Er vind een grote weerklank plaats in de buurt.
Samen met o.a. stichting winkels en bedrijven, straatmanager en andere relevante partijen weet BCOM twee winkels te herbracheren met groot succes en tot enthousiasme van de buurt. Het eerst project is Paul’s Skate en Boardwinkel en de tweede Hitochi Nakayama, international flower design.
Verder wordt er gewerkt aan verscheidene concepten, waaronder een galerie/cursus/workshopruimte.
-------------------------------------------------------------------------------------------
Evenementen
Om het idee Kop van Weimar, kunst en cultuur te promoten, alsook een goede sfeer terug te brengen in dit gebied, heeft BCOM twee straat/plein evenementen neergezet. We werkten met veel vrijwilligers, winkeliers, kunstenaars en artiesten. De nieuw gevestigde bedrijven, en sommige al langer gevestigde winkels droegen ook hun steentje bij door b.v. bloemen te leveren om met kinderen te kunnen bloemschikken; drankjes werden aangeboden door de slijter; oosters decoratie materiaal kon gebruikt worden om de henna tatoe dame een sfeervolle entourage te geven; mini ramps werden uitgeleend, inline skaten werd aangeboden.
De kunstenaars en artiesten kregen een podium of een kraam om of muziek te maken of gezamenlijk met kinderen te kleien, schilderen, tekenen, hakken, tjembeeën etc..
Ook vonden er demonstraties tai tji plaats, en werd er tijdens het 5 mei festival samengewerkt met kinder- en jongerenwerk Segbroek, die een rapband leverden en oud Hollandse spelen.
Bij het eerste evenement in 2003, bleek het in 20 jaar niet zo druk te zijn geweest op de Kop van Weimar.
Belangrijk voor BCOM is ook de veiligheid tijdens dit soort evenementen, waarbij we o.a. zelf zorgen voor betrouwbare mensen die opletten en een goede band hebben met de wijkagenten en de nachtpreventie REVA.
-------------------------------------------------------------------------------------------
Plannen
Nieuwe en lopende projecten
10 December 2004 zullen we het kantoor, expostitie- en ontmoetingsruimte in de Weimarstraat 24a te openen, We gaan de ruimte delen met een aantal andere stichtingen, waaronder stichting MEI, zodat we onze maandelijkse overhead zo laag mogelijk kunnen houden en nauw kunnen samenwerken.
Het pand zal, naast dat het een kantoorfunctie heeft, een bijzondere uitstraling krijgen, omdat het steeds wisselende kunst(projecten) zal herbergen. BCOM en MEI zullen hiervoor de grote hoeveelheid kunstenaars uit de buurt benaderen.
Daarnaast hopen we in de aankomende jaren vele musici, dansers, theatermakers, regisseurs, geluidsmensen en andere artiesten te ontmoeten en in beeld te brengen, zodat we deze mensen een extra podium kunnen geven in deze wijk, Den Haag en wie weet, over de grenzen van Den Haag.
Door in het bijzonder hen in hun eigen wijk een podium te bieden, hopen we bij te dragen aan een grotere sociale cohesie.
-------------------------------------------------------------------------------------------
Denktanks
Met een vaste kern zullen we een maal per maand gethematiseerde denktanks organiseren, met het doel nieuwe ideeën te ventileren, initiatieven te ontplooien, innovatieve projecten te starten.
Afhankelijk van het onderwerp, nodigen we mensen uit, die in een bepaald veld werken en/of beleid maken, zodat we de ontstane gedachten kunnen toetsen aan wenselijkheid en haalbaarheid.
-------------------------------------------------------------------------------------------
Artiesten ontmoeten elkaar
Voor het ‘artiestencafé’ hebben we een concept laten schrijven, welke verbonden is aan een evenement. Dit te organiseren evenement, zal er toe bijdragen, dat dit ‘artiestencafé’ een goede kans maakt.
-------------------------------------------------------------------------------------------
Weimarstraat 24a met meerdere bestemmingen
Daar waar organisaties uit de wijk een plezierige en inspirerende omgeving nodig hebben om elkaar te ontmoeten en te communiceren, stellen we de Weimarstraat 24a met eenvoudige maar goede voorzieningen voor een redelijk budget beschikbaar.
-------------------------------------------------------------------------------------------
Herbranchering Kop van Weimar
Hier zal een projectgroep, in samenwerking met verschillende gemeentelijke diensten extra inspanningen verrichten, om deze klus te klaren.
-------------------------------------------------------------------------------------------
Een eigen pand: verbouwing van de Weimarstraat 24a.
In een viertal maanden is het vroegere uitzendburo verbouwd tot een prachtige galerie annex vergader/ontmoetings- en kantoorruimte.
De verbouwing is grotendeels gedaan door jongelui met een beperking: opleiding en dagbesteding project Zorg voor Arbeid, onder de bezielende leiding van André en Loek, Rijklof van Goensstraat 3 te Den Haag. Het resultaat kunt u komen bewonderen.
-------------------------------------------------------------------------------------------